รายการหลัก

ระบบรายงานกรมฯ


เขาพรหมชะแง้

เขาพรหมชะแง้

         เป็นเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากถนนเพชรเกษม 1 กม. มีวัดตั้งอยู่บนยอดเขา และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้จาก
ถนนเพชรเกษม เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองลงมาเห็นตัวจังหวัดเพชรบุรีได้อย่าง
ชัดเจน และเขาแห่งนี้ยังมีประวัติที่เก่าแก่น่าสนใจศึกษาอีกมากมายการคมนาคมสะดวกสามารถ
ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขาได้

วัดเขาทะโมน

เกี่ยวกับบ้านลาด


วัดเขาทะโมน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ที่มีประวัติมากกว่า 200 ปี มีคนเคยไปสนทนา
ประวัติของวัดกับทางเจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน คือ หลวงพ่อเอื่อน ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอ
บ้านลาดของเราด้วย ปรากฏว่าทางวัดไม่มีการจดบันทึกหรือเขียนหนังสือไว้แต่ประการใด ทำให้เว็บมาสเตอร์ ต้องวิ่งไปที่อำเภอบ้านลาดเพื่อไปหาข้อมูลเท่าที่จะหาได้ จากข้อมูล
ที่หามาได้ทำให้เราทราบว่า วัดเขาทะโมน ครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดร้างซึ่งผิดจากความรู้สึก
ที่เคยได้รับรู้มาแต่เด็ก เพราะวัดนี้ในอดีตเท่าที่เว็บมาสเตอร์รู้จักเป็นวัดที่มีความเจริญมาก เคยได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ตั้งแต่ ปี 2526 เป็นวัดในยุคแรกของการ
ประกาศรางวัล ประวัติของวัดที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านลาดมีบันทึกไว้คือ...

 

งานวัวเทียมเกวียน

 

???????????????? ...เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ทางอำเภอบ้านลาดได้จัดให้มี
การแข่งขันวัวเทียมเกวียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมถนนเพชรเกษมฝั่งตรงข้ามร้านขนมชิดชนก
หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
...ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร เพื่อให้กีฬาวัวเทียมเกวียนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เว็บไซด์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ขอนำเสนอประวัติความเป็นมาของกีฬาวัวเทียมเกวียน
. . ที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรใด ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์มอบให้เป็นสถานที่เพื่อให้
ราษฎรได้มาดูการละเล่นหรือมาประชุมความรื่นเริงในวันงาน เทศกาลต่าง ๆ เช่น
ตรุษสงกรานต์ ฯลฯ ดูเหมือนเพื่อให้ คล้ายกับสนามที่ทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) และยังได้้ใช้พระราชทรัพย์ของพระองค์ซื้อที่ดินของราษฎรประมาณ 700 ไร่ บริเวณ
ด้านหน้าพระนครคีรี ซึ่งเรียกกันต่อมาว่า บริเวณนาหลวง พร้อมกับตัดถนนราชวิถีและคีรีรัฐยา
เพื่อเป็นทางสัญจรไปมา

. . . .ครั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ ร.ศ. 109 พระองค์ทรงสน
พระทัยกีฬาวัวเทียมเกวียน ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวเพชรบุรี โปรดให้จัดการแข่งขันวัวเทียมเกวียนขึ้นในบริเวณสนาม
หน้าเขาวัง โดยเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขัน ณ ที่ประทับศาลานักฤกษซึ่งตั้งอยู่ริมเขามหาสววรค์ด้านทิศตะวันออก
การแข่งขันวัวเทียมเกวียน ใช้เทียมเกวียนนำมาวิ่งแข่งกันเพื่อดูฝีเท้าที่จะลากเกวียนของตนให้วิ่งขึ้นหน้าก็จะเป็นฝ่ายชนะ

ข้อความอันมีอยู่ในพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่ง ความว่า

. . . " เวลาบ่าย 5 โมง เสด็จพระราชดำเนินลงเชิงเขาทรงม้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินประพาสตลาด มีขบวนรถเหมือน
วันก่อน ครั้นเวลาย่ำค่ำเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประทับพลับพลาไหล่เขาชั้นล่างด้านตะวันออก พระยาเพชรบุรี กรรมการจัด
รันแทะโคของราษฎร ซึ่งจะขับแข่งขันกันถวายทอดพระเนตร รันแทะนั้นเตรียมไว้มาก แล้วปล่อยให้แข่งขันกันเป็นคู่ๆ พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรจนค่ำ รันแทะหนึ่งล้มทับคนจนป่วยมาก พระราชทานเงิน 5 บาท รางวัลคนเป็นเจ้าของที่ชนะ
คนละ 3 ตำลึง แพ้คนละ 6 บาท เวลาย่ำค่ำครึ่ง เสด็จขึ้น "

. . . กีฬาวัวเทียมเกวียนนั้น เดิมผู้ใหญ่เล่าว่า มีกันทุกตำบลหรือหมู่บ้านใหญ่ ๆ ทุกแห่ง ที่มีการทำนา ปัจจุบันยังมีชื่อเรียกลานที่ใช้เล่นวัวเทียมเกวียนว่า "หัวสนาม" บ้าง "ท้ายสนาม" บ้าง "ต้นสนาม" บ้าง เป็นต้น อยู่ในสถานที่หลายแห่งการเล่นวัวเทียมเกวียนจะมีการเล่นผลัดเปลี่ยนกัน
ในแต่ละท้องที่ทำนองไปเอาแรงหรือไปเป็นแขกตอบแทนที่เคยร่วมให้ความสนุก
ครึกครื้น แล้วแต่จะนัดแนะกันไว้ล่วงหน้า

. . .การเล่นวัวเทียมเกวียนนั้น มักจะเล่นกันตอนบ่าย หรือที่เรียกกันว่าเวลาแดดร่ม ลมตก พอเย็นพลบค่ำ ก็เลิกลาและนำวัวกลับบ้าน ไม่ได้เล่นช่วงกลางคืนอย่างเช่น วัวลาน

. . .การแข่งขันวัวเทียมเกวียนเป็นการเอาเกวียนที่เป็นเกวียนเก่าไม่ใช้งานแล้ว นำมาเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นบางอย่างออก แล้วเอามาใช้แข่งวัวโดยมีวัวเทียมเกวียน 2 เล่ม แต่ละเล่มจะมีวัวเทียมอยู่ 2 ตัว วิ่งในลู่ทางตรงระยะทางประมาณ 100 เมตร
(วิ่งจริงราว 62 เมตร) ครึ่งหนึ่งของทางวิ่งต้องทำรั้วเตี้ย ๆ กันไม่ให้วัววิ่งออกนอกลู่ เป็นรั้วทำง่าย ๆ ใช้เสากระบอกมีไม้ไผ่ผ่าซีก
ผูกไว้ 3 ชั้น หรือใช้ทางตาลทั้งทางปักห่าง ๆ เป็นแนว 2 ข้างทางวิ่ง สนามวัวเทียมเกวียนส่วนใหญ่เป็นสนามใช้ชั่วคราว
อาจเลือกบริเวณชายทุ่ง ชายป่า หรือในนาข้าวที่ปรับพื้นดินให้เรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ในชนบทที่มีการแข่งขันวัวเทียมเกวียน
ในการเลือกวัวเข้าแข่งขัน จะเลือกที่บ่าของวัว (วัวบางตัวถนันบ่าซ้ายหรือบ่าขวาที่
ไม่เหมือนกัน) และต้องเลือกคนแทงวัวอีกด้วย เพราะคนแทงวัวก็เหมือนกับ จ๊อกกี้ที่
ลงแซ่ม้าแข่ง การแพ้ชนะนั้นถือตามกติกาแล้วแต่จะตกลงกัน เช่น ต้องชนะกันขาดลำ
คู่คี่ หรือเกวียนสะกัน (เป็นการเกี่ยวลากกันไป) โดยลากอีกฝ่ายหนึ่งไปถึงหลักชัย
เรียกว่า "เฉียบ" ไม่ถือว่าเป็นการชนะ เป็นต้น

การแพ้ชนะนอกจากฝีเท้าวัวและความเฉลียวฉลาดของวัวแล้ว คนบังคับวัววิ่งหรือ
แทงวัวซึ่งประจำเกวียนอยู่นั้นต่างก็มีส่วนสำคัญ เพราะเป็นบุคคลที่จะลงปะฏักวัวไป
ตลอดการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้วัววิ่งสุดกำลัง
ตรงไปยังเส้นชัย เจ้าของวัวจึกงมักจะต้องหาคนแทงวัวที่มีฝีมือเข้าทำการแข่งขัน
การปล่อยวัวมีเส้นเริ่มต้นที่เรียกว่า "ผัง" นายสนามจะเป็นผู้คอยดูแลคู่แข่งขันในการตั้งผัง ถ้าให้สัญญานเริ่มการแข่งขันแล้ว ปรากฎว่าเกวียนแต่ละเล่ม ออกไม่พร้อมกันต้องนำมาตั้งที่ผังใหม่ เช่นเดียวกับเกวียนที่วัวพากันวิ่งออกนอกลู่ที่เรียกว่า "เสียสนาม" ก็ต้องนำมาตั้งใหม่ที่จุดเริ่มต้น "ผัง" หรือจะปรับแพ้ก็แล้วแต่จะตกลงกันไว้ก่อนการแข่งขัน การแข่งขันวัวเทียมเกวียนเป็นตอนสำคัญตอนหนึ่ง ที่ต้องชิงไหวพริบเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งขัน
วัวเกวียนเป็นกีฬาที่ออกจะวิบาก มีการเล่นพนันขันต่อโดยตั้งเป็นเดิมพัน หรือเสมอนอกใน ระหว่างเจ้าของวัวและผู้ชม มีการพนันได้เสียแต่ไม่มากนัก เช่น เพียงแค่พนันสุราขวดสองขวด ความสนุกของชาวบ้านจึงอยู่กับวิถีชีวิตที่เป็นลักษณะการใช้ชีวิตในแบบลูกทุ่งใกล้ชิดกับวัว สัตว์เลี้ยงที่ได้อาศัยแรงงานช่วงว่างนาก็นำวัวมาเล่นเป็นกีฬา ชาวนาจึงรู้และเข้าใจในธรรมชาติของวัวเป็นอย่างดี ไม่กลัวถูกย่ำ ถูกเตะ หรือขวิด สามารถยึดจับเขาหน้า เขาหลัง ทับหนอก ความสามารถบังคับวัวดังกล่าวจึงมีประโยชน์ไม่เฉพาะใช้งานเท่านั้น ยังนำมาเล่นเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวัวเทียมเกวียนหรือวัวลานได้อีก เป็นของสนุกที่ชื่นชอบ ส่วนที่มีการเล่นพนันกันบ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของคนรักสนุกไปอีกแบบหนึ่ง
เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อำเภอบ้านลาดร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบ้านลาด เทศบาลตำบลบ้านลาด และพ่อค้าประชาชน จัดงานวัวเทียมเกวียนขึ้นทุกปี โดยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมประเภทแข่งขันต่างๆ หลากหลายเช่น
- การแข่งขันวัวเทียมเกวียนประเภทแข่งความเร็ว
- การแข่งขันวัวเทียมเกวียนประเภทสวยงาม
- การแข่งขันคนเทียมเกวียน
- การล้มวัวด้วยมือเปล่า
- การแข่งขันปีนต้นตาล
- การประกวดทะลายตาล
- การแข่งขันเฉาะตาล กินลูกตาล
- การประกวดโครุ่นกลาง
- การประกวดไก่พื้นเมืองและประกวดเลียนเสียงไก่
- การแข่งชกขันไก่ชน
- การประกวดธิดาวัวเทียมเกวียน
- การแข่งขันมวย
- การแข่งขันวัวลาน

 

 

เขาถ้ำรงค์

เป็นภูเขาหินปูนอยู่ห่างจากริมถนนเพชรเกษม 500 เมตร มีถ้ำหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น
สมัยทวารวดีอายุประมาณ 800 ปีเศษ และบริเวณรอบเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งอนุรักษ์ยางนา
ตามแนวพระราชดำริ